Đó là không gian làm việc mở và là xu hướng đang phát triển rộng rãi tại các thành phố lớn không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Xu hướng này được khởi đầu tại San Francisco vào năm 2005 và lan rộng trên toàn cầu