Đây là khoảng thời gian đầy thử thách và khó khăn với những người trẻ và người trưởng thành ở