Thông báo về quyền riêng tư này công khai những chính sách về riêng tư của helloworldsaigon.com và chỉ được áp dụng đối với những thông tin được thu thập bởi trang web này. Thông báo này sẽ cho bạn biết:

Những thông tin cá nhân nào được thu thập từ bạn thông qua website của chúng tôi, thông tin đó được sử dụng như thế nào và được chia sẻ với ai, bạn có những sự lựa chọn nào liên quan đến việc sử dụng dữ liệu của bạn, những quy trình bảo mật bảo vệ thông tin của bạn khỏi việc bị sử dụng sai mục đích.

Làm thế nào để bạn sửa những thông tin không chính xác.

Thu thập, sử dụng, và chia sẻ thông tin
Hello World Saigon là chủ sở hữu duy nhất của thông tin được thu thập trên website này. Chúng tôi chỉ có thể thu thập thông tin mà bạn tình nguyện cung cấp thông qua email hoặc liên hệ trực tiếp. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn để phản hồi bạn về việc bạn liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn với bất kì bên thứ ba nào ngoài tổ chức, trừ khi nhằm đáp ứng yêu cầu của bạn. Trừ khi bạn yêu cầu chúng tôi không làm, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua email trong tương lai để cho bạn biết về các ưu đãi, sản phẩm, dịch vụ mới hoặc những thay đổi với chính sách riêng tư này.

Bạn có thể ngưng bất cứ liên hệ nào trong tương lai với chúng tôi bằng cách liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại trên website.

Bảo mật
Chúng tôi luôn lưu ý bảo vệ thông tin của bạn. Khi bạn cung cấp thông tin qua website, thông tin của bạn được bảo vệ cả online và offline. Chỉ có những nhân viên cần thông tin đó để thực hiện công việc cụ thể (ví dụ, xuất hóa đơn hoặc chăm sóc khách hàng) được quyền truy cập thông tin cá nhân. Những máy tính/ổ cứng lưu trữ thông tin cá nhân được bảo vệ trong môi trường bảo mật.

Đăng kí
Để đăng kí tour tham quan trên trang của chúng tôi, người dùng cần hoàn thành form đăng kí. Trong quá trình đăng kí, người dùng được yêu cầu cung cấp một số thông tin nhất định (như tên và địa chỉ email). Thông tin này được dùng để liên hệ bạn về những sản phẩm/dịch vụ trên trang của chúng tôi mà bạn đã thể hiện sự quan tâm.

Cookies
Chúng tôi dùng “cookies” trên trang này. Cookie là một dữ liệu được lưu trữ trên đĩa cứng của trang web để giúp chúng tôi cải thiện truy cập của bạn vào trang và xác định những người thường ghé thăm trang của chúng tôi. Ví dụ, khi chúng tôi dùng cookie để nhìn nhận bạn, bạn sẽ không phải điền đơn đăng kí nhiều hơn 1 lần, tiết kiệm thời gian của bạn trên trang của chúng tôi. Cookie cũng có thể cho phép chúng tôi ghi nhớ và hướng đến các mối quan tâm của người dùng nhằm nâng cao trải nghiệm trên trang của chúng tôi. Việc sử dụng cookie hoàn toàn không liên quan đến bất cứ thông tin cá nhân nào trên trang của chúng tôi.

Đường dẫn
Trang web của chúng tôi chứa đường dẫn đến những trang khác. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc vấn đề đảm bảo riêng tư của trang khác. Chúng tôi khuyến khích bạn lưu ý khi rời khỏi trang của chúng tôi và đọc chính sách riêng tư của những trang khác mà bạn cung cấp thông tin cá nhân.

Khảo sát & Cuộc thi
Đôi lúc, trang của chúng tôi yêu cầu thong tin của bạn thông qua các khảo sát hoặc các cuộc thi. Sự tham gia của bạn vào các khảo sát hoặc cuộc thi này là hoàn toàn tự nguyện – bạn có thể chọn tham gia hoặc không và vì thế có cung cấp thông tin hay không. Thông tin được yêu cầu có thể bao gồm thông tin liên hệ (như tên và địa chỉ email) và thông tin nhân khẩu (như mã vùng, độ tuổi). Thông tin liên hệ sẽ được dùng để thông báo đến những người chiến thắng. Thông tin khảo sát sẽ được dùng để theo dõi hoặc cải thiện sự hài long của người dùng trang này.

Nếu bạn cảm thấy chúng tôi đang không thực hiện đúng chính sách riêng tư này, vui lòng liên hệ chúng tôi ngay lập lức qua số điện thoại +84 28 3636 6851 hoặc qua email welcome@helloworldsaigon.com

+84 28 3636 6851