Văn phòng ảo của chúng tôi bao gồm dịch vụ thư từ, điện thoại với địa chỉ doanh
nghiệp.

image

Quyền lợi:

  • Địa điểm doanh nghiệp chuyên nghiệp với logo công ty và địa chỉ
  • Giờ sử dụng phòng họp miễn phí
  • Phòng sự kiện, dịch vụ lễ tân
  • Đường dây điện thoại
element
Hãy để chúng tôi hướng dẫn bạn tham quan Hello World Saigon

Giới thiệu đến bạn văn phòng chia sẻ mới nhất tại Việt Nam, mang đến các doanh nghiệp sự khởi đầu.